2015-03-04, 03:48


Klub Spaniela


 

Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków naszego Oddziału odbędzie się 29 marca 2015 r. (niedziela) w siedzibie Oddziału przy ul. Ułańskiej 4a w Bydgoszczy. Początek zebrania o godz. 11.00.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności za rok 2014
  a) Zarządu Oddziału - kol. Leszek Siejkowski
  b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej - kol. Iwona Żuczek.
 8. Sprawozdanie finansowe - kol. Renata Waczyńska.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjne j - kol. Henryk Tomaszewski.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - kol. Michał Ptaszkiewicz.
 11. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu przy kawie. Uczestniczyć mogą członkowie Związku Kynologicznego mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Przed zebraniem dokonać można wyłącznie wpłaty składki za rok 2015. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej.
Przypominamy: § 9 pkt. 3 Statutu stanowi: "członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku".
W biurze Oddziału do wglądu protokół z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU z roku 2014.
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 r. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem. Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Zapraszamy na wystawy organizowane przez ZKwP O/Bydgoszcz:
Biskupin, 5 września 2015
KRAJOWA WYSTAWA JAMNIKÓW
towarzysząca konkursom pracy jamników

Więcbork, 13 września 2015
KLUBOWA WYSTAWA RAS POLSKICH

Bydgoszcz Myślęcinek, 4 października 2015
KRAJOWA WYSTAWA PSÓW MYŚLIWSKICH
towarzysząca okręgowym obchodom Dnia Świętego Huberta

4 października 2015
KLUBOWA WYSTAWA POSOKOWCÓW I ALPEJSKICH GOŃCZYCH KRÓTKONOŻNYCHSzkolenie psów
Szkolenie psów.
Osoby zainteresowane udziałem w wiosennym kursie szkolenia psów zapraszamy 15.03.2015 r (niedziela) o godz. 12:00 na spotkanie organizacyjne. Miejsce spotkania: Ośrodek Szkolenia Psów przy ul. Armii Krajowej 8. W kursie mogą brać udział psy rasowe i mieszańce. Więcej informacji w zakładce Szkolenia.

26 kwietnia 2015 r.
Testy psychiki w Ośrodku Szkolenia Psów. Więcej informacji w zakładce SzkoleniaKurs Agility
Wiosenny kurs agility dla początkujących.
Miłośników agility z Bydgoszczy i okolic zapraszamy do rozpoczęcia przygody z tym pięknym sportem na kursie dla początkujących. Zajęcia zaczynamy w marcu w Ośrodku Szkolenia przy ul. Armii Krajowej (skrzyżowanie z Zamczyskiem). Opłata za kurs - 430 zł płatna w kasie Oddziału lub przelewem na konto. Informacje i zapisy 501-725-878 lub 502-640-927.Psie Przedszkole
Wyniki ostatnich wystaw:

XI Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych - Bydgoszcz, 2015.02.14-15
VI Nocna Wystawa Psów Rasowych - Bydgoszcz 2015.02.14-15
52 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych - Bydgoszcz, 2014.11.22-23
Klubowa Wystawa Spanieli i Psów Dowodnych, Bydgoszcz 2014-11-23
IV Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich, Bydgoszcz Myślęcinek 2014-10-05
VIII Krajowa Wystawa Yorkshire Terrierów - Bydgoszcz, 2014-09-21
Klubowa Wystawa Polskich Owczarków Nizinnych - Lubostroń 2014-05-18

 

Oddział Bydgoszcz Szczeniaki

Oddział w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Powstał w 1948 roku. Należy do oddziałów o średniej ilości członków, ale jest dobrze zorganizowany i prężnie działający. Mamy szczególne zasługi w odbudowie rasy Polskiego Owczarka Nizinnego, ponadto słyniemy z dobrego poziomu hodowli Owczarków Niemieckich, Pinczerów i Sznaucerów, Psów Myśliwskich (szczególnie Jamników), Golden Retrieverów oraz Yorkshire Terrierów.

Adres Oddziału, numery telefonów, godziny pracy sekretariatu, numer konta bankowego - dostępne na stronie kontakt(external link)pies

Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
Maurice Maeterlinck


szczeniaki

O możliwość zakupu szczeniaków, prosimy pytać hodowców, do których kontakt (podzielony według ras) zamieszczony jest w dziale hodowle(external link)


Regulaminy, inne przepisy i druki(external link) Związku Kynologicznego w Polsce.  

Wyświetleń: 3158399 © Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz