Klub Spaniela


 

Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków naszego Oddziału odbędzie się 25 marca 2018 r. (niedziela) na terenie CWZS "ZAWISZA" przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (Sala Konferencyjna Stadionu ZAWISZA). Początek zebrania o godz. 11.00 (według nowego czasu letniego).

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (do wglądu w sekretariacie Oddziału)
 7. Sprawozdania z działalności za rok 2017
  - Zarządu Oddziału    - kol. Leszek Siejkowski
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej    - kol. Jerzy Olszewski
  - Sprawozdanie finansowe    - kol. Renata Waczyńska
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej    - kol. HenrykTomaszewski
  - Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego    - kol. Martyna Damska-Grzybowska
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia    - kol. Magdalena Domańska
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący 2018.
 11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku Kynologicznego mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Przed zebraniem dokonywać można wyłącznie wpłaty składki za rok 2018.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej. Jeżeli bieżąca składka nie jest odnotowana w legitymacji członkowskiej prosimy o zabranie dowodu wpłaty.

Przypominamy: §9 pkt.3 Statutu stanowi: ..członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku".

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2016 jest dostępny w Biurze Oddziału oraz TUTAJ. Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu przy kawie.Sekcja Agility ZKwP O/Bydgoszcz zaprasza na kurs agility
Szkolenie, kurs Agility
Celem kursu jest nauka pracy z psem, nagradzanie i motywowanie, technika pokonywania pojedynczych przeszkód i krótkich sekwencji. Po ukończeniu kursu można kontynuować przygodę z agility na zajęciach sekcji. Kurs obejmuje 20 spotkań, dni i godziny będą podane na spotkaniu organizacyjnym.
Miejsce: Ośrodek Szkolenia Psów przy ul. Armii Krajowej 8 (skrzyżowanie z Zamczyskiem) [mapa]. Wjazd / wejście od Zamczyska (po skręcie w stronę Fordonu, obok ścieżki rowerowej).
Zebranie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 18-go marca 2018 o godz. 14-tej.
Zapisy telefoniczne JUŻ – prowadzący Jarosław Burak tel. 694-909-619.
Kontakt mailowy : magdalena@caffedo.plWyniki ostatnich wystaw:

I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy, 2018-02-03/04
Krajowa Wystawa Psów gr I, II, IX, Bydgoszcz 2018-02-03
Klubowa Wystawa Szpiców, Ras Pierwotnych, 2018-02-03
Wystawa Klubowa Retrieverów, Bydgoszcz 2018-02-04
Wystawa Klubowa Spanieli I Psów Dowodnych, 2018-02-04
Krajowa Wystawa Polskiego Spaniela Myśliwskiego, 2018-02-04


PRZYPOMINAMY O TERMINIE KOŃCOWYM OPŁACANIA SKŁADEK

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o terminie końcowym - do dnia 31 grudnia opłacania składek członkowskich za dany rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku.
Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek za 2017 rok o ich uregulowanie.


RANKING WYSTAWOWY
Jak co roku zapraszamy do uczestnictwa w Rankingu Wystawowym. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kartami ocen z wystaw (ksero lub skan) mija 31.01.2018 r.
Czytaj dalej »PROSIMY O PISEMNE ZGŁASZANIE NARODZIN SZCZENIĄT

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt. VI. Prawa i obowiązki hodowcy § 16 ppkt. 2. Hodowca ma obowiązek:
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt.
Zgodnie z powyższym Regulaminem prosimy o pisemne zgłaszanie narodzin szczeniąt w ciągu 14 dni podając dane właściciela (z numerem telefonu), nazwę hodowli, rasę, ilość i płeć szczeniąt oraz nazwy rodziców.Zanim kupisz rasowego psa...
Jeżeli marzysz o rasowym przyjacielu, wymarzyłeś sobie tego jedynego właśnie, proszę poświęć chwilę, aby przeczytać te kilka stron. Być może uchroni Cie to przed popełnieniem błędu, może nie padniesz ofiarą oszusta, a może zastanowisz się, czy to na pewno ten moment, w którym powinien pojawić się nowy członek rodziny. W gąszczu przepisów i zawirowań trudno zrozumieć co to jest rodowód, czym jest prawdziwa hodowla, gdzie szukać rasowego psa.
Czytaj więcej...Oświadczenie Zarządu ZKwP O/Bydgoszcz
W nawiązaniu do publikowanych i nagłaśnianych przez media informacji o tragicznych warunkach zwierząt w pseudo hodowli w Dobrczu pod Bydgoszczą, oświadczamy, że Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy nie ma nic wspólnego z owym karygodnym postępowaniem właścicieli wobec ich 170 zwierząt. Właściciele bowiem nie są członkami Związku Kynologicznego w Polsce. Więcej...HANDLING - ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI
 1. Na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane nauką prezentacji psa na wystawie (handlingiem). Kurs obejmuje naukę technik prezentacji psa, w zależności od rasy, zarówno w statyce, jak i w ruchu (chodzenie na ringówce, stanie w "pozycji wystawowej" itp.).
 2. Pomagamy w przygotowaniu dzieci do konkursu "Młody Prezenter"
  Młody Prezenter (Junior Handling) to konkurencja dla dzieci i młodzieży (9-18 lat), w której oceniana jest umiejętność prezentacji psa rasowego. Pies zgłoszony do konkursu nie musi brać udziału w wystawie, ale musi posiadać rodowód FCI. Zawodnicy startują w 2 grupach wiekowych: młodszej 9-12 lat; starszej 13-18 lat. Sędzia ocenia m.in. ogólne wrażenie, jakie robi para prezenter i pies, poprawność oraz sprawność pokazu z psem własnym i obcym, przestrzeganie kolejności zadań i dokładność wykonywania poleceń, wzajemny kontakt i stosunek prezentera do psa. Celem szkolenia jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z zasadami konkursu Młodego Prezentera, nauka figur oraz prezentacji psa na konkursie i na wystawie.
 3. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie
Kontakt: Elżbieta Jedlińska, tel. 606-328-617Psie Przedszkole - Szkolenia psówOddział Bydgoszcz Szczeniaki

Oddział w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Powstał w 1948 roku. Należy do oddziałów o średniej ilości członków, ale jest dobrze zorganizowany i prężnie działający. Mamy szczególne zasługi w odbudowie rasy Polskiego Owczarka Nizinnego, ponadto słyniemy z dobrego poziomu hodowli Owczarków Niemieckich, Pinczerów i Sznaucerów, Psów Myśliwskich (szczególnie Jamników), Golden Retrieverów oraz Yorkshire Terrierów.

Adres Oddziału, numery telefonów, godziny pracy sekretariatu, numer konta bankowego - dostępne na stronie kontakt(external link)pies

Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
Maurice Maeterlinck


szczeniaki

O możliwość zakupu szczeniaków, prosimy pytać hodowców, do których kontakt (podzielony według ras) zamieszczony jest w dziale hodowle(external link)


Regulaminy, inne przepisy i druki(external link) Związku Kynologicznego w Polsce.  

© Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz