Klub Spaniela


 

VIII Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich - Tuchola, 07.10.2018

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy zaprasza na:

VIII KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RAS MYŚLIWSKICH
07.10.2018 r.

Wystawa odbędzie się w Tucholi na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji ul. Warszawska 17 [mapka]

WYSTAWA TOWARZYSZY OBCHODOM ŚWIĘTA MYŚLIWYCH – HUBERTUSOWI OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZŁ – TUCHOLA 2018

Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, 8, Grupa VI bez dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII, VIII i X.

Rejestracja dostępna będzie poprzez system wystawy.net

TERMIN ZGŁOSZEŃ I OPŁAT DO 21.09.2018r.


Planowana obsada sędziowska:

Grupa III - sekcje 1,2
Beata Kujawska

Grupa IV
Roman Sobkowicz

Grupa V - sekcje 2,7,8
Leszek Siejkowski

Grupa VI - bez dalmatyńczyka
Anna Jedlińska – gończe polskie, ogary polskie
Marian Bocianowski – pozostałe, nieuznane

Grupa VII
Marian Bocianowski

Grupa VIII
Jerzy Olszewski

Grupa X
Leszek Siejkowski

Młody Prezenter
Anna Jedlińska

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.OPŁATY

 • za pierwszego psa (z Katalogiem) - 100 zł, (za psa rasy polskiej zniżka 50 %)
 • za drugiego psa i każdego następnego - 90 zł, (za psa rasy polskiej zniżka 50 %)
 • za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, interchampionów 40 zł (za psa rasy polskiej zniżka 50 %)
 • konkurs Młody Prezenter - 30 zł
 • polski spaniel myśliwski - bezpłatnie

TERMIN ZGŁOSZEŃ I OPŁAT – 21.09.2018r.
ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE DO DNIA 21.09.2018r. NIE BĘDĄ UJĘTE W KATALOGU.

Konto bankowe:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Prosimy na wszelkich wpłatach i przelewach podawać przede wszystkim nazwisko właściciela wystawianego psa (nie tylko dane psa) oraz nazwę wystawy której wpłata dotyczy.

Entry Fee:
- for the first dog (including Catalogue) - €40
- for every additional dog (without Catalogue) - €30
- minior puppy class, puppy class, veteran class, interchampion (without Catalogue) - €20

Bank account - Foreign exhibitors:
SWIFT KOD: PKO PPL PW XXX
IBAN: PL 65 1240 3493 1978 0010 0767 9772
With note: name of the dog and owner.

Bank address:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz, ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz


Reklamy w katalogu
- dla hodowców: cała strona, czarno-biała 100zł, kolorowa 200zł
- dla firm: cała strona, czarno-biała 150zł, kolorowa 300zł

Treść reklam i ogłoszeń prosimy nadsyłać do 21.09.2018 r. W katalogu zamieszczone zostaną wyłącznie reklamy opłacone do dnia 21.09.2018r. (prosimy dołączyć kopię dowodu wpłaty).

Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF. Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi). Pliki można wysłać e-mail'em lub na adres Oddziału (CD-ROM). Numer konta bankowego w zakładce KONTAKT

Osoby zainteresowane sponsoringiem, współpracą, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Oddziału w Bydgoszczy 52-322-83-61

Osoby zainteresowane asystenturą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 21.09.2018 r. na adres e-mail zkwpbydgoszcz@onet.pl

Adres organizatora - Organizer's address:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Bydgoszczy
KENNEL CLUB BYDGOSZCZ DEPARTMENT
85-210 Bydgoszcz, ul. Ułańska 4a (Poland)
tel./fax, phone/fax (0048) 52 322 83 61, 52 328 49 06; e-mail: zkwpbydgoszcz@onet.pl

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie psy z pieczątką lekarza weterynarii na numerku startowym. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie na wystawę umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania. Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
© Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz