Klub Spaniela


 

Aktualności

SEKCJA AGILITY ZKWP O/BYDGOSZCZ ZAPRASZA NA KURS
Szkolenie, kurs Agility
Celem kursu jest nauka pracy z psem, nagradzanie i motywowanie, technika pokonywania pojedynczych przeszkód i krótkich sekwencji. Po ukończeniu kursu można kontynuować przygodę z agility na zajęciach sekcji.
Miejsce: Ośrodek Szkolenia Psów przy Al. Armii Krajowej 8 (skrzyżowanie z ul. Zamczysko) [mapa].
Zebranie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00
Informacje i zapisy – prowadzący Jarosław Burak tel. 694-909-619.XIV Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych - zdjęcia »


IX Nocna Wystawa Psów Rasowych - zdjęcia »             Specjalistyczna Wystawa Jamników - zdjęcia »
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszego Oddziału odbędzie się 24 marca 2019 r. (niedziela) na terenie CWZS "ZAWISZA" przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (Sala Konferencyjna Stadionu ZAWISZA). Początek zebrania o godz. 11.00.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. ( do wglądu w sekretariacie Oddziału)
 7. Sprawozdania z działalności za rok 2018
  - Zarządu Oddziału - kol. Leszek Siejkowski
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej - kol. Jerzy Olszewski
  - Sprawozdanie finansowe - kol. Renata Waczyńska
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - kol. HenrykTomaszewski
  - Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - kol. Janusz Jedliński
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia - kol. Magdalena Domańska
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - zgłaszanie kandydatów.
 11. Powołanie komisji skrutacyjnej
 12. Wybór na okres kadencji 2019-2021:
  - członków Zarządu Oddziału,
  - członków Komisji Rewizyjnej,
  - członków Sądu Koleżeńskiego.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku Kynologicznego mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Przed zebraniem dokonywać można wyłącznie wpłaty składki za rok 2019. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej. Jeżeli bieżąca składka nie jest odnotowana w legitymacji członkowskiej prosimy o zabranie dowodu wpłaty.
Przypominamy: § 9 pkt. 3 Statutu stanowi: "członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku". Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2017 będzie dostępny w Biurze Oddziału na dwa tygodnie przed terminem tegorocznego zebrania.
Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu przy kawie, lunchu.Wyniki ostatnich wystaw:

XIV Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych i IX Nocna Wystawa Psów Rasowych, 16.02.2019
Specjalistyczna Wystawa Jamników Wybieralnego Klubu Jamnika ZKwP, Bydgoszcz, 16.02.2019
VIII Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich - Tuchola, 07.10.2018
Specjalistyczna Wystawa Jamników Klub Wybieralny Jamnika, Gąsawa, 2018-09-01
I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy, 2018-02-03/04
Krajowa Wystawa Psów gr I, II, IX, Bydgoszcz 2018-02-03


PRZYPOMINAMY O TERMINIE KOŃCOWYM OPŁACANIA SKŁADEK

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o terminie końcowym - do dnia 31 grudnia opłacania składek członkowskich za dany rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku.
Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek za 2018 rok o ich uregulowanie.


PROSIMY O PISEMNE ZGŁASZANIE NARODZIN SZCZENIĄT

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt. VI. Prawa i obowiązki hodowcy § 16 ppkt. 2. Hodowca ma obowiązek:
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt.
Zgodnie z powyższym Regulaminem prosimy o pisemne zgłaszanie narodzin szczeniąt w ciągu 14 dni podając dane właściciela (z numerem telefonu), nazwę hodowli, rasę, ilość i płeć szczeniąt oraz nazwy rodziców.Handling szkolenie HANDLING - ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI
 1. Na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane nauką prezentacji psa na wystawie (handlingiem). Kurs obejmuje naukę technik prezentacji psa, w zależności od rasy, zarówno w statyce, jak i w ruchu (chodzenie na ringówce, stanie w "pozycji wystawowej" itp.).
 2. Pomagamy w przygotowaniu dzieci do konkursu "Młody Prezenter"
  Młody Prezenter (Junior Handling) to konkurencja dla dzieci i młodzieży (9-18 lat), w której oceniana jest umiejętność prezentacji psa rasowego. Pies zgłoszony do konkursu nie musi brać udziału w wystawie, ale musi posiadać rodowód FCI. Zawodnicy startują w 2 grupach wiekowych: młodszej 9-12 lat; starszej 13-18 lat. Sędzia ocenia m.in. ogólne wrażenie, jakie robi para prezenter i pies, poprawność oraz sprawność pokazu z psem własnym i obcym, przestrzeganie kolejności zadań i dokładność wykonywania poleceń, wzajemny kontakt i stosunek prezentera do psa. Celem szkolenia jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z zasadami konkursu Młodego Prezentera, nauka figur oraz prezentacji psa na konkursie i na wystawie.
 3. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie
Kontakt: Elżbieta Jedlińska, tel. 606-328-617Psie Przedszkole - Szkolenia psów


Zanim kupisz rasowego psa...
Jeżeli marzysz o rasowym przyjacielu, wymarzyłeś sobie tego jedynego właśnie, proszę poświęć chwilę, aby przeczytać te kilka stron. Być może uchroni Cie to przed popełnieniem błędu, może nie padniesz ofiarą oszusta, a może zastanowisz się, czy to na pewno ten moment, w którym powinien pojawić się nowy członek rodziny. W gąszczu przepisów i zawirowań trudno zrozumieć co to jest rodowód, czym jest prawdziwa hodowla, gdzie szukać rasowego psa.
Czytaj więcej...Oświadczenie Zarządu ZKwP O/Bydgoszcz
W nawiązaniu do publikowanych i nagłaśnianych przez media informacji o tragicznych warunkach zwierząt w pseudo hodowli w Dobrczu pod Bydgoszczą, oświadczamy, że Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy nie ma nic wspólnego z owym karygodnym postępowaniem właścicieli wobec ich 170 zwierząt. Właściciele bowiem nie są członkami Związku Kynologicznego w Polsce. Więcej...Oddział Bydgoszcz Szczeniaki

Oddział w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Powstał w 1948 roku. Należy do oddziałów o średniej ilości członków, ale jest dobrze zorganizowany i prężnie działający. Mamy szczególne zasługi w odbudowie rasy Polskiego Owczarka Nizinnego, ponadto słyniemy z dobrego poziomu hodowli Owczarków Niemieckich, Pinczerów i Sznaucerów, Psów Myśliwskich (szczególnie Jamników), Golden Retrieverów oraz Yorkshire Terrierów.

Adres Oddziału, numery telefonów, godziny pracy sekretariatu, numer konta bankowego - dostępne na stronie kontakt(external link)pies

Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
Maurice Maeterlinck


szczeniaki

O możliwość zakupu szczeniaków, prosimy pytać hodowców, do których kontakt (podzielony według ras) zamieszczony jest w dziale hodowle(external link)


Regulaminy, inne przepisy i druki(external link) Związku Kynologicznego w Polsce.  

© Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz