Klub Spaniela


 

Klubowa Wystawa Jamników i Krajowa Wystawa Jamników 2017-09-03

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy zaprasza do Gąsawy na wystawy:

W JEDNYM DNIU MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
2 DUŻYCH” WNIOSKÓW CWC !

KLUBOWA WYSTAWA JAMNIKÓW - 03.09.2017 R.
Sędzia: CALIN SIMU (Rumunia)
Rozpoczęcie Wystawy Klubowej: godz. 9.00

KONKURENCJE HODOWLANE

 1. NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA -
  udział biorą co najmniej 3 psy/suki (zgłoszone na wystawę) po danej suce z 2 różnych kryć
 2. NAJLEPSZY REPRODUKTOR –
  udział biorą co najmniej 3 psy/suki (zgłoszone na wystawę) po danym reproduktorzez 2 różnych kryć
 3. NAJLEPSZA PARA HODOWLANA –
  pies i suka (zgłoszone na wystawę) w rękach jednego właściciela
 4. NAJLEPSZA HODOWLA –
  udział biorą co najmniej 3 psy/suki (zgłoszone na wystawę) z tym samym przydomkiem, z co najmniej 2 miotów

OCENA NA RINGU:

 1. JAMNIKI DŁUGOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe
 2. JAMNIKI KRÓTKOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe
 3. JAMNIKI SZORSTKOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe


KRAJOWA WYSTAWA JAMNIKÓW - 03.09.2017 R.
WYBIERALNEGO KLUBU JAMNIKA ZKwP
(z prawem przyznawania "dużego" CWC)

Rozpoczęcie Wystawy Krajowej: godz. 10.00
Sędzia: LENKA FAIRAISLOVA (Czechy)


OCENA NA RINGU:

 1. JAMNIKI SZORSTKOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe
 2. JAMNIKI DŁUGOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe
 3. JAMNIKI KRÓTKOWŁOSE
  - królicze
  - miniaturowe
  - standardowe


 1. Obie Wystawy odbywają się równolegle na ringach znajdujących się bezpośrednio obok siebie. W trakcie ich przebiegu mogą mieć miejsce krótkie przerwy techniczne, które umożliwią wystawcom zaprezentowanie psów na obu wystawach.
 2. Po zakończeniu sędziowania na ringach rozpoczną się konkurencje finałowe, następnie Best in Show Krajowej Wystawy Jamników, a po nim Best in Show Klubowej Wystawy Jamników.
 3. Nie przewiduje się na obu Wystawach zorganizowania Konkursu "Młody Prezenter".
 4. Plan czasowy, plan sędziowania na ringach i konkurencji finałowych na obu Wystawach zostanie opublikowany na stronie internetowej Oddziału www.zkwp.bydgoszcz.pl po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 5. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych obie wystawy zostaną przeniesione do hali sportowejORGANIZATOREM KLUBOWEJ I KRAJOWEJ WYSTAWY JAMNIKÓW JEST ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ZKwP Z UPOWAŻNIENIA KLUBU - KOMISJI JAMNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP i WYBIERALNEGO KLUBU JAMNIKA


MIEJSCE WYSTAW: Boisko Szkolne przy Hali Sportowej
Zespołu Publicznych Szkół
88-410 Gąsawa, ul. Leszka Białego 6

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Rejestracja dostępna w systemie wystawy.net:


Zgłoszenia do: 18.08.2017

UWAGA – (dotyczy wystawców krajowych):
Przy zgłoszeniu na obie wystawy cena za pierwszego psa jest niższa o 10 zł.

OPŁATY – WYSTAWA KLUBOWA
- za pierwszego psa (z Katalogiem) – 100 zł, w przypadku zgłoszenia na obie wystawy 90 zł
- za drugiego psa i każdego następnego – 90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, starszych szczeniąt i weteranów - 40 zł
- za psa z tytułem interchampiona – 40 zł
konkurencje hodowlane – bezpłatnie - po zakończeniu oceny w ringu, w konkurencji biorą udział wyłącznie psy/suki z oceną kwalifikującą do hodowli

OPŁATY – WYSTAWA KRAJOWA
- za pierwszego psa (z Katalogiem) –100 zł, w przypadku zgłoszenia na obie wystawy 90 zł
- za drugiego psa i każdego następnego – 90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, starszych szczeniąt i weteranów - 40 zł
- za psa z tytułem interchampiona – 40 zł

ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE DO DNIA 26.08.2017 R. NIE BĘDĄ UJĘTE W KATALOGU

Konto bankowe:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Prosimy na wszelkich wpłatach i przelewach podawać przede wszystkim nazwisko właściciela wystawianego psa (nie tylko dane psa) oraz nazwę wystawy której wpłata dotyczy.

Entry Fee:
- for the first dog (including Catalogue) - €25
- for every additional dog (without Catalogue) - €20
- puppy class (without Catalogue) - €15
- interchampion - €15
- veteran class - €15

Bank account - Foreign exhibitors:
SWIFT KOD: PKO PPL PW XXX
IBAN: PL 65 1240 3493 1978 0010 0767 9772
With note: name of the dog and owner.

Bank address:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz, ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz


Reklamy w katalogu
- dla hodowców: cała strona, czarno-biała 100zł, kolorowa 200zł
- dla firm: cała strona, czarno-biała 150zł, kolorowa 300zł

Treść reklam i ogłoszeń prosimy nadsyłać do 26.08.2017 r. W katalogu zamieszczone zostaną wyłącznie reklamy opłacone do dnia 26.08.2017r. (prosimy dołączyć kopię dowodu wpłaty).

Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF. Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi). Pliki można wysłać e-mail'em lub na adres oddziału (CD-ROM). Numer konta bankowego w zakładce KONTAKT

Osoby zainteresowane sponsoringiem, współpracą, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem oddziału w Bydgoszczy 52-322-83-61

Osoby zainteresowane asystenturą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 20.08.2017 r. na adres e-mail zkwpbydgoszcz@onet.pl

Adres organizatora - Organizer's address:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Bydgoszczy
THE POLISH KENNEL CLUB - BYDGOSZCZ BRANCH
85-210 Bydgoszcz, ul. Ułańska 4a (Poland)
tel./fax, phone/fax (0048) 52 322 83 61, 52 328 49 06; e-mail: zkwpbydgoszcz@onet.pl

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie psy z pieczątką lekarza weterynarii na numerku startowym. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie na wystawę umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania.
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
Wyświetleń: 3708278 © Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz