Klub Spaniela


 

Specjalistyczna Wystawa Jamników 2019-02-16

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy zaprasza na wystawy:

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA JAMNIKÓW
WYBIERALNEGO KLUBU JAMNIKA ZKwP
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych (pkt IV §10 ppkt c i pkt V §13, ppkt c) ocena z wystawy specjalistycznej W ZAKRESIE UZYSKANIA KWALIFIKACJI HODOWLANYCH jest równoważna z oceną z wystawy międzynarodowej - DUŻE CWC.
Sędzia: Ina Małecka

Wystawa towarzysząca XIV Walentynkowej Wystawie Psów Rasowych i IX Nocnej Wystawie Psów Rasowych - w ciągu jednego weekendu MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA 3 OCEN do kwalifikacji hodowlanej + DUŻE CWC

DATA WYSTAWY:
2019-02-16
MIEJSCE WYSTAWY:
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz [mapa]

PARKING DLA WYSTAWCÓW I ZWIEDZAJĄCYCH BEZPŁATNY!

ORGANIZATOREM SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY JAMNIKÓW JEST ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO ZKwP Z UPOWAŻNIENIA KLUBU KOMISJI JAMNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKWP i WYBIERALNEGO KLUBU JAMNIKA


Przyjmowanie zgłoszeń do 2019.01.31OPŁATY, WYSTAWCY KRAJOWI:
- za pierwszego psa (z Katalogiem) – 100 zł,
- za drugiego psa i każdego następnego – 90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, starszych szczeniąt i weteranów - 40 zł
- za psa z tytułem interchampiona – 40 zł

ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE DO DNIA 2019.01.31 NIE BĘDĄ UJĘTE W KATALOGU

Konto bankowe:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Prosimy na wszelkich wpłatach i przelewach podawać przede wszystkim nazwisko właściciela wystawianego psa (nie tylko dane psa) oraz nazwę wystawy której wpłata dotyczy.

Dla członków Wybieralnego Klubu Jamnika (wymagana opłacona składka za rok bieżący) obowiązuje zniżka 10 zł za każdego zgłoszonego psa na Specjalistyczną Wystawę Jamników. Opłaty w systemie wystawy.net będą weryfikowane i korygowane okresowo. Opłat można dokonywać na konto oddziału (z dopiskiem "Klub Jamników") lub on-line po skorygowaniu kwot.

Entry Fee:
- for the first dog (including Catalogue) - €40
- for every additional dog (without Catalogue) - €30
- puppy class (without Catalogue) - €20
- interchampion - €20
- veteran class - €20

Bank account - Foreign exhibitors:
SWIFT KOD: PKO PPL PW XXX
IBAN: PL 65 1240 3493 1978 0010 0767 9772
With note: name of the dog and owner.

Bank address:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz, ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie psy z pieczątką lekarza weterynarii na numerku startowym. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie na wystawę umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania.
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
Wyświetleń: 3708278 © Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz